Skip to main content
x

کنترل تشابه مقالات

سامانه کنترل تشابه مقالات
معمولا در نگارش متون علمی، همپوشانی و تشابه متن به صورت غیر عمدی رخ می‌دهد که منجر به ایجاد شائبه سرقت ادبی یا Plagiarism می‌شود. سامانه iThenticate یکی از قدرتمندترین سامانه های موجود در دنیا، برای بررسی تشابه مقالات است  که توسط بسیاری از مجلات معتبر دنیا استفاده می شود.
دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در حال حاضر، امکان استفاده از آن را دارد. اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان می توانند مقالات انگلیسی خود را قبل از ارسال به مجلات معتبر خارجی جهت بررسی و تعیین درصد انطباق، به ایمیل plagiarismchecking@of.iut.ac.ir  ارسال نمایند.
در صورت هر گونه سوال در این مورد با بخش منابع الکترونیک کتابخانه مرکزی (داخلی 2553) در تماس باشید.
 

تحت نظارت وف ایرانی