رفتن به محتوای اصلی
x

راهنمای تصویری (Info-graf)

در این بخش برخی از فرایندهای کتابخانه مرکزی بصورت تصویری نمایش داده می شود.

 

 

تسویه حساب
SCOPUS
sciencedirect
تمدید کتاب
جستجو
ارسال تا پذیرش مقاله
فرایند سفارش منابع
شرایط استفاده از سالن پایان نامه ها
جستجوی مجلات چاپی لاتین
سفارش کتاب
امانت بین کتابخانه ای
جستجوی مجلات چاپی فارسی

تحت نظارت وف ایرانی