رفتن به محتوای اصلی
x

راهنمای تصویری (Info-graf)

در این بخش برخی از فرایندهای کتابخانه مرکزی بصورت تصویری نمایش داده می شود.

 

 

شرایط استفاده از سالن پایان نامه ها
جستجوی مجلات چاپی لاتین
سفارش کتاب
امانت بین کتابخانه ای
جستجوی مجلات چاپی فارسی
رزرو
ثبت پایان نامه
تسویه حساب
SCOPUS
sciencedirect
تمدید کتاب
جستجو

تحت نظارت وف ایرانی