رفتن به محتوای اصلی
x

دسترسی از راه دور به مگیران

در خانه بمانید و با ایمیل دانشگاهی خود در مگیران ثبت نام کرده و مطالب مورد نیاز خود را با استفاده از اشتراک دانشگاه دریافت نمایید.

با ادامه همه گیری کرونا ویروس و حضور نداشتن بسیاری از پژوهشگران در محل تحصیل یا کار خود، شرایط دسترسی از راه دور برای دانشجویان و پژوهشگران دانشگاهها و موسسات عضو مگیران فراهم شده است.به منظور استفاده از این امکان، کافی است که در مگیران ثبت نام کرده و به هنگام ثبت نام از ایمیل سازمانی (دانشگاهی) با دامنه

@iut.ac.ir

استفاده نمایید. در این صورت می توانید از اعتبار اشتراک دانشگاه برای دانلود مقالات مورد نیاز خود استفاده نمایید.توجه نمایید که این دسترسی فقط برای درخواست با ایمیل دانشگاهی و به صورت موقت تا پایان دوره اضطرار فعلی ارایه خواهد شد

تحت نظارت وف ایرانی