رفتن به محتوای اصلی
x

بازگرداندن کلید اتاقک های استعداد درخشان

دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

خواهشمند است دانشجویانی که از ترم قبل کلید اتاقک در اختیار دارند در صورت امکان تا 1399/7/30 کلید را به دفتر کتابخانه بازگردانند .

با تشکر

مدیریت کتابخانه مرکزی و انتشارات

تحت نظارت وف ایرانی