رفتن به محتوای اصلی
x

فيلم هاي آموزشي پايگاههاي اطلاعاتي(سایت)

دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی

به اطلاع می رساند از آنجائیکه برگزاری دوره های آموزشی در کتابخانه مرکزی به صورت حضوری امکانپذیر نمی باشد. شما می توانید از لینک های زیر جهت آموزش استفاده از پایگاهها و نرم افزار اندنوت استفاده نمائید.

آموزش نرم افزار اندنوت:

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/Z9wZ5ktSyNpDd2c

آموزش پايگاههاي اطلاعاتي فارسي:

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/T8c2Sm5Fk4oYgPT

آموزش پايگاههاي اطلاعاتي كتابخانه با تاكيد بر اسكاپوس:

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/28ALonFwdayWEtC

با سپاس

مدیریت کتابخانه مرکزی و انتشارات

 

تحت نظارت وف ایرانی