رفتن به محتوای اصلی
x

شناخت و راه‌های پرهیز از دستبرد علمی plagiarism

تاریخ برگزاری:

یکشنبه 21 آذر 1400.  ساعت 12 الی 14

لینک ورود به کلاس:

https://meet.iut.ac.ir/b/crj-1fr-kbm-vvk

 

plagiarism

 

تحت نظارت وف ایرانی