رفتن به محتوای اصلی
x

تور آشنائی با کتابخانه و خدمات آن 

با سلام و خیر مقدم به دانشجویان گرامی

کتابخانه مرکزی و انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان در نظر دارد جهت آشنائی هر چه بهتر و بیشتر دانشجویان با خدمات کتابخانه تورهایی به صورت حضوری در تاریخ های ذیل برگزار نماید.  خواهشمند است از طریق لینک زیر:

https://lib.iut.ac.ir/fa/form/library-tour

در تاریخ مورد نظر ثبت نام نمائید و برای آشنائی بیشتر با خدمات کتابخانه مرکزی از تورهای حضوری استفاده نمائید. 

تور حضوری تاریخ: 1 / 3 / 1401 ساعت 12-11

تور حضوری تاریخ: 1/ 3 /1401 ساعت 14:30-13:30

تور حضوری تاریخ: 2 / 3/ 1401 ساعت 12-11

تور حضوری تاریخ: 2/ 3/ 1401 ساعت 14:30-13:30

تور حضوری تاریخ: 3/ 3/ 1401 ساعت 12-11

تور حضوری تاریخ: 3/ 3/ 1401 ساعت 14:30 - 13:30

تور حضوری تاریخ: 4 /3 /1401 ساعت 12-11

تور حضوری تاریخ: 4/ 3/ 1401 ساعت 14:30-13:30

با سپاس

مدیریت کتابخانه مرکزی و انتشارات

تحت نظارت وف ایرانی