رفتن به محتوای اصلی
x

طرح امانت بین کتابخانه ای

به نام حق

 به طور کلی  در دنیا  کتابخانه  ای وجود ندارد که تمام منابع مورد نیاز  کاربران خود را داشته باشد  و کتابخانه دانشگاه صنعتی از این امر مستثنی نیست  در این راستا طرح امانت بین کتابخانه می تواند کمک کوچکی در تهیه منابعی که در کتابخانه دانشگاه وجود ندارد به اعضا خود نماید . قابل ذکر است این طرح فقط شامل کتابخانه دولتی شهر اصفهان و  کتابخانه شهرداری و چند موسسه دیگر می باشد  . برای  آگاهی از این  طرح  بررسی مراحل زیر و مطالعه آیین نامه این طرح  ضروری است

 آیین نامه طرح امانت بین کتابخانه ای

تحت نظارت وف ایرانی