رفتن به محتوای اصلی
x

بفرمایید کتاب اهدایی

کتابخانه مرکزی و انتشارات در نظر دارد به مناسبت هفته کتاب  و کتابخوانی از تاریخ 22 آبان لغایت 25 آبان طرح بفرمایید کتاب اهدایی اجرا نماید.
شما می توانید کتاب مورد نظر خود را از بین کتابهای اهدایی بدون پرداخت هیچگونه هزینه ای دریافت و اگر کتابی مناسب اهدا و استفاده سایر مراجعین دارید به کتابخانه اهدا نمایید.

تحت نظارت وف ایرانی