رفتن به محتوای اصلی
x

بازگشایی سالن مطالعه های طبقه همکف

اعضای محترم کتابخانه و انتشارات

سالن های مطالعه طبقه همکف کتابخانه از تاریخ 4 /6/ 1402 تا ساعت 21باز می باشد.خواهشمند است ضمن رعایت قوانین سالن مطالعه محیطی امن و آرام جهت مطالعه خود و دیگران ایجاد نمائید.

با سپاس

مدیریت کتابخانه و انتشارات

تحت نظارت وف ایرانی