رفتن به محتوای اصلی
x

بخشودگی جرایم

به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار جرایم دیرکرد اعضاء که از تاریخ 23/ 8/ 1402 لغایت 1/ 9/ 1402نسبت به بازگرداندن منابع دیرکردی خود به کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند، مورد بخشودگی جرایم قرار می گیرند.

مدیریت کتابخانه و انتشارات

تحت نظارت وف ایرانی