You are here

ثبت نام کلاس های آموزشی پایگاه های اطلاعاتی

ثبت نام کلاس های آموزشی پایگاه های اطلاعاتی از روز یکشنبه 22 فروردین 95  آغاز شد . متقاضیان می توانند برای ثبت نام به آدرس http://itsuplib.iut.ac.ir مراجعه نمایند . این کلاس ها از روز 28  فروردین 95 تا اول اردیبهشت 95 برنامه ریزی شده اند .
این کلاس ها صرفا ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی است .
چنانچه به هنگام ثبت نام به مشکلی برخورد نمودید با شماره 2526 و یا 2553 تماس بگیرید .

تحت نظارت وف بومی