You are here

بفرمایید کتاب

کتابخانه مرکزی همزمان با هفته بزرگداشت کتاب، اقدام به برگزاری نمایشگاه کتاب اهدایی نموده است. مراجعین محترم می توانند کتابهای مورد نیاز خود را (بدون پرداخت هیچگونه وجهی) از این نمایشگاه تهیه نمایند و کتابهای مازاد خود را به کتابخانه اهدا نمایند.
زمان: 1396/8/22 الی 1396/8/29.   ساعت 8:30 الی 15:30
مکان: طبقه همکف کتابخانه مرکزی

تحت نظارت وف بومی