رفتن به محتوای اصلی
x

بخش منابع الکترونيک محلی برای نیازسنجی، شناسایی،بازیابی و اشاعه اطلاعات منابع الکترونیکی برای جامعه دانشگاهی است. 

اهم فعالیت ها

- گزارش گیری از کلیه پایگاههای الکترونیکی داخلی و خارجی

- تماس با کارگزاران پایگاههای الکترونیکی برای اعلام IPها و اعلام مشکلات پایگاهها

- بررسی اشتراک پایگاههای الکترونیکی داخلی

- بررسی اشتراک پایگاههای الکترونیکی خارجی

- تهیه راهنمای استفاده از پایگاههای الکترونیکی داخلی و خارجی

- برگزاری دوره‎های آموزشی برای استفاده از پایگاههای الکترونیکی داخلی و خارجی

- تهیه و سفارش مقالات و کتب الکترونیکی موجود در داخل دانشگاه برای اساتید و دانشجویان

- تهیه و ارسال مقالات و کتب الکترونیکی برای دانشگاه‎ها و سازمان‎های طرف قرارداد

- معرفی و ثبت نام کاربران در پایگاه‎های مشترک شده

- سرویس دهی به مراجعان بخش منابع الکترونیک

- کنترل تشابه مقالات

- نرم افزار گرامرلی (Grammarly)

 

کلیپ

 

منصوره طباخان اصفهانی
کارشناس بخش منابع الکترونیک
معاونت
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
  • 031-33912553
  • infotech@cc.iut.ac.ir

تحت نظارت وف ایرانی