رفتن به محتوای اصلی
x

کارکنان

جهت مشاهده همکاران بازنشسته کلیک کنید.

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه از 7:45 تا 15:30 می باشد.

فاطمه آقاجانی
کارشناس بخش اسناد وپایان نامه ها
ليسانس کتابداری
031-33912564
فاطمه آقایی
مسئول دفتر کتابخانه مرکزی
لیسانس کتابداری در شاخه پزشکی
031-33912509
خاطره امینی
کارشناس مسئول بخش امانت, کارشناس بخش مرجع
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
031-33912568, borrow-lib@of.iut.ac.ir
شهناز جمالی
کارشناس مخزن مجلات لاتین
ليسانس کتابداری و اطلاع رسانی
031-33912524
گلناز حاجی نژاد
مسئول آماده سازی کتاب
031-33912556
زهره داش آقا
کتابدار
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
031-33912522, z.dashagha@of.iut.ac.ir
فاطمه رحیمی
کارشناس فهرست نویسی
کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی
031-33912560, f.rahimi@of.iut.ac.ir
سهیلا رضازاده
کارشناس بخش نشریات
031-33912561
سید مسعود شفیعی
کتابدار
کارشناسی ارشد کتابداری
031-33912522
امیر مهدی صنعتی زاده
کارشناس کامپیوتر
کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
031-33912526
همکاران بازنشسته

تحت نظارت وف ایرانی