رفتن به محتوای اصلی
x

زنگ آموزش

برای دریافت گواهی شرکت در دوره ها بعد از ورود به سامانه سجا https://saja.iut.ac.ir/  با انتخاب گزینه "ایجاد مدرک جدید" و بعد انتخاب "صدور آنلاین گواهی شرکت در کارگاه آموزشی" از بخش کتابخانه مرکزی، می توانید گواهی مورد نظر که در آن شرکت کردید و از طرف مسئول کارگاه تایید شده است را دانلود نمایید.

لیست دوره های برگزارشده

برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 33912553 تماس بگیرید.

18
11:30-13
مرکز آموزشهای آزاد. کلاس 5
14
10-12
مرکز آموزشهای آزاد. کلاس 5
20
13-15
مرکز آموزشهای آزاد. کلاس 5
15
11-12:30
مرکز آموزشهای آزاد. کلاس 5
13
12-13:30
مرکز آموزشهای آزاد. کلاس 5
10
11:30-13
مرکز آموزشهای آزاد. کلاس 5
8
11:30-13
مرکز آموزشهای آزاد. کلاس 5
7
11:30-13
مرکز آموزشهای آزاد. کلاس 5

تحت نظارت وف ایرانی