رفتن به محتوای اصلی
x

نشست مدیریت کتابخانه مرکزی و انتشارات با دانشجویان

هفته کتاب و کتابخوانی گرامی باد

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

نشست مدیریت کتابخانه مرکزی و انتشارات با دانشجویان

اخذ بازخورد از دانشجویان جهت ارتقاء خدمات کتابخانه

از ساعت 11 لغایت 12 چهارشنبه 1/9/1402

کتابخانه مرکزی طبقه همکف سالن کنفرانس

تحت نظارت وف ایرانی