رفتن به محتوای اصلی
x
فاطمه آقایی
مسئول دفتر کتابخانه و انتشارات
لیسانس کتابداری در شاخه پزشکی
  • 031-33912509
دکتر نفیسه پورجواد
مدیر کتابخانه و انتشارات
  • 031-33912509
  • npoorjavad@iut.ac.ir

تحت نظارت وف ایرانی