رفتن به محتوای اصلی
x

تمدید کلیه کتاب های امانتی تا تاریخ 25 اردیبهشت 1400

اعضاء محترم کتابخانه مرکزی

احتراما به اطلاع می رساند کلیه کتاب های امانتی، تا تاریخ 25 اردیبهشت 1400 بصورت اتوماتیک تمدید شده اند و نیاز به اقدام خاصی از جانب شما نمی باشد.

تحت نظارت وف ایرانی