رفتن به محتوای اصلی
x

وبینار آموزشی

آشنایی با سوء رفتارهای شایع در انتشار آثار پژوهشی و راه های پیشگیری از آن

یکشنبه 4 مهرماه 1400

وبینار

 

تحت نظارت وف ایرانی